Usluge

FTL ( Puni utovari)

Kompletni utovari/transporti ili FTL  (Full Trailer Load) su utovari gdje roba ili robe jednog pošiljaoca zauzimaju čitav tovarni prostor na kamionu. Kompletni utovari podrazumijevaju jedno utovarno i jedno istovarno mjesto ali u nekim slučajevima mogu imati više utovarnih i/ili istovarnih adresa. Kompletni utovari  za klijenta pružaju najbolju cijenu po jedinici proizvoda, imaju najkraće tranzitno vrijeme i najčešći su oblik transporta.

LTL ( Zbirni utovari)

Zbirni, parcijalni ili djelimični utovari/transporti ili LTL ( Less Than Truck Load) su najčešći oblik transporta kojima se naša kompanija bavi.  Širom EU radimo zbirne utovare sa tranzitnim vremenom do 7 dana. Zbirni transport podrazumijeva teret koji svojim gabaritima (dužina, visina, širina, težina) ne zauzima cijeli tovarni prostor u poluprikolici.
Zbirni transport je obično kompleksniji od punih utovara jer podrazumijeva detaljnije i preciznije planiranije rasporeda tereta u poluprikolici kao i termine utovara / istovara.
Posebnu pažnju je potrebno posvetiti uvoznom carinjenju robe obzirom da zakonom o carinama BiH je definisano da kod zbirnih pošiljki sva roba na jednom vozilu mora da se carini na istoj carinskoj ispostavi te svaka eventualna komplikacija u vezi s carinjenjem stvara velike bespotrebne dodatne troškove.
MEGA TRANS d.o.o svojim klijentima nudi kompletnu logističku uslugu što uključuje kompletnu korespodenciju sa pošiljaocem robe i usagalašavanje vrste i količine robe, detalja u vezi s preuzimanjem robe ( radno vrijeme, način utovara, reference), organizovanje izvoznog i uvoznog carinjenja, te sve ostale neophodne detalje u svrhu kvalitetne, brze i ekonomične realizacije transporta.

ADR ( Transport opasnih materija)

Opasne tvari obuhvataju materije i predmete koji mogu biti gotov proizvod, poluproizvod, međuproizvod, nusproizvod, sirovine ili otpad, te koje imaju karakteristike opasnih materija, a u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i prouzrokovati zagađivanje okoliša. Za transport opasnih (ADR) materija postoje strogo propisana pravila za prijevoz za razliku od klasičnog prijevoza robe u međunarodnom transportu. Ovakav transport zahtijeva dorade na vozilima za dobivanje ADR licence, dodatnu stručnu osposobljenost vozaca (polozen ADR ispit) i dodatnu opremu u kamionu – takozvanu ADR opremu. ADR transporti podliježu posebnim pravilima i ograničenjima koja uključuju zabrane prometa na određenim cestama, najavljivanje ovlaštenim službama, vožnja pod rotacionim svjetlom , posebnu pratnju kroz tunele i zastićene oblasti (AT i CH), itd. Ukoliko se radi o internacionalnom ADR transportu mora se voditi računa o vrsti robe zbog pravilnog upućivanja na granični prelaz.  Posebna pažnja se treba voditi kod zbirnih /djelimičnih ADR utovara obzirom da se roba pod ADR-om ne smije nalaziti u istom vozilu sa određenom vrstom roba (prehrambeni artikli, tekstil, itd)

Coil transport

COIL transport/prevoz je još jedan vid transporta za koji smo opremljeni i osposobljeni i možemo pružiti kvalitetnu uslugu na području cijele Europe u čemu imamo dugogodišnje iskustvo. Coil transport se odnosi na prevoz rolni lima (kolutova) koji se najcešće koriste u metalnoj i automobilskoj industriji. Za ovaj oblik transporta potrebno je imati poluprikolicu sa utorom (koritom, COIL ili MULDA), šticama ili metalnim zaprekama i odgovarajućom antikliznom podlogom za prevoz bobina (kolutova) lima koje mogu biti teške i po 25 tona a u zauzimati mali prostor u poluprikolici . Zbog specifičnosti tereta, njegove težine na malom prostoru mora se voditi računa kako prilikom utovara tako i u vožnji kako ne bi došlo da oštećenja tereta ili poluprikolice.

JUMBO transport

Vozila kapaciteta 120 m3/15,4 ldm.

Usluge špedicije i carinskog posredovanja

Usluge

FTL ( Puni utovari)

Kompletni utovari/transporti ili FTL  (Full Trailer Load) su utovari gdje roba ili robe jednog pošiljaoca zauzimaju čitav tovarni prostor na kamionu. Kompletni utovari podrazumijevaju jedno utovarno i jedno istovarno mjesto ali u nekim slučajevima mogu imati više utovarnih i/ili istovarnih adresa. Kompletni utovari  za klijenta pružaju najbolju cijenu po jedinici proizvoda, imaju najkraće tranzitno vrijeme i najčešći su oblik transporta.

LTL ( Zbirni utovari)

Zbirni, parcijalni ili djelimični utovari/transporti ili LTL ( Less Than Truck Load) su najčešći oblik transporta kojima se naša kompanija bavi.  Širom EU radimo zbirne utovare sa tranzitnim vremenom do 7 dana. Zbirni transport podrazumijeva teret koji svojim gabaritima (dužina, visina, širina, težina) ne zauzima cijeli tovarni prostor u poluprikolici.
Zbirni transport je obično kompleksniji od punih utovara jer podrazumijeva detaljnije i preciznije planiranije rasporeda tereta u poluprikolici kao i termine utovara / istovara.
Posebnu pažnju je potrebno posvetiti uvoznom carinjenju robe obzirom da zakonom o carinama BiH je definisano da kod zbirnih pošiljki sva roba na jednom vozilu mora da se carini na istoj carinskoj ispostavi te svaka eventualna komplikacija u vezi s carinjenjem stvara velike bespotrebne dodatne troškove.
MEGA TRANS d.o.o svojim klijentima nudi kompletnu logističku uslugu što uključuje kompletnu korespodenciju sa pošiljaocem robe i usagalašavanje vrste i količine robe, detalja u vezi s preuzimanjem robe ( radno vrijeme, način utovara, reference), organizovanje izvoznog i uvoznog carinjenja, te sve ostale neophodne detalje u svrhu kvalitetne, brze i ekonomične realizacije transporta.

ADR ( Transport opasnih materija)

Opasne tvari obuhvataju materije i predmete koji mogu biti gotov proizvod, poluproizvod, međuproizvod, nusproizvod, sirovine ili otpad, te koje imaju karakteristike opasnih materija, a u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i prouzrokovati zagađivanje okoliša. Za transport opasnih (ADR) materija postoje strogo propisana pravila za prijevoz za razliku od klasičnog prijevoza robe u međunarodnom transportu. Ovakav transport zahtijeva dorade na vozilima za dobivanje ADR licence, dodatnu stručnu osposobljenost vozaca (polozen ADR ispit) i dodatnu opremu u kamionu – takozvanu ADR opremu. ADR transporti podliježu posebnim pravilima i ograničenjima koja uključuju zabrane prometa na određenim cestama, najavljivanje ovlaštenim službama, vožnja pod rotacionim svjetlom , posebnu pratnju kroz tunele i zastićene oblasti (AT i CH), itd. Ukoliko se radi o internacionalnom ADR transportu mora se voditi računa o vrsti robe zbog pravilnog upućivanja na granični prelaz.  Posebna pažnja se treba voditi kod zbirnih /djelimičnih ADR utovara obzirom da se roba pod ADR-om ne smije nalaziti u istom vozilu sa određenom vrstom roba (prehrambeni artikli, tekstil, itd)

Coil transport

COIL transport/prevoz je još jedan vid transporta za koji smo opremljeni i osposobljeni i možemo pružiti kvalitetnu uslugu na području cijele Europe u čemu imamo dugogodišnje iskustvo. Coil transport se odnosi na prevoz rolni lima (kolutova) koji se najcešće koriste u metalnoj i automobilskoj industriji. Za ovaj oblik transporta potrebno je imati poluprikolicu sa utorom (koritom, COIL ili MULDA), šticama ili metalnim zaprekama i odgovarajućom antikliznom podlogom za prevoz bobina (kolutova) lima koje mogu biti teške i po 25 tona a u zauzimati mali prostor u poluprikolici . Zbog specifičnosti tereta, njegove težine na malom prostoru mora se voditi računa kako prilikom utovara tako i u vožnji kako ne bi došlo da oštećenja tereta ili poluprikolice.

JUMBO transport

Vozila kapaciteta 120 m3/15,4 ldm.

Usluge špedicije i carinskog posredovanja

Naše destinacije

Prisutni smo u gotovo svim zemljama na evropskom tržištu i nudimo najkraće tranzitno vrijeme.
Naši vozači se brinu da vaše pošiljke bezbijedno stignu na odredište.

 • Austrija
 • Belgija
 • Crna Gora
 • Češka
 • Danska
 • Finska
 • Francuska
 • Holandija
 • Hrvatska
 • Italija
 • Luxembourg
 • Njemačka
 • Mađarska
 • Poljska
 • Portugal
 • Srbija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španija
 • Švedska
 • Švicarska

Albania Andorra Austria Belarus Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Czechia Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Moldova Monaco Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Ukraine United Kingdom

Naše destinacije

Prisutni smo u gotovo svim zemljama na evropskom tržištu i nudimo najkraće tranzitno vrijeme.
Naši vozači se brinu da vaše pošiljke bezbijedno stignu na odredište.
Albania Andorra Austria Belarus Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Czechia Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Moldova Monaco Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Ukraine United Kingdom

 • Austrija
 • Belgija
 • Crna Gora
 • Češka
 • Danska
 • Finska
 • Francuska
 • Holandija
 • Hrvatska
 • Italija
 • Njemačka
 • Mađarska
 • Poljska
 • Portugal
 • Srbija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španija
 • Švedska
 • Švicarska

Drugi o nama

Drugi o nama

Drugi o nama