Merima Gačan

Merima Gačan

Voditelj prodajnih operacija
Aida Kamarić

Aida Kamarić

Key account manager